Продукти

Съосни редуктори серии AR, AM, AC

Планетарни редуктори серия ЕХ

Конусни редуктори серии OR, OM, OC

Цилиндрични редуктори с паралелни оси серии PM, PR, PC

Ортогонални хеликоидални редуктори серия SM

www.baktrade.com
    Close