Продукти

За хоризонтални и завиващи конвейери

За кръстосващи се конвейерни системи

За конвейери под наклон 35-40°

Телескопични ленти

Сепаратори

www.baktrade.com
    Close