Продукти

Автоматични измиващи машини HTW

Миеща машина за малки и средни детайли Автоматични измиващи устройства за едностепенно измиване и обезмасляване на малки детайли Лесна за поддръжка машина за почистване и обезмасляване на инструменти и др. части....

Виж подробно

Устройство за комбинирано миене Био-кръг Турбо

Био-кръг Турбо осигурява оптимален вариант на почистване : комбинация от ръчно и автоматично измиване с течност с оптимизиран процес на биоремедиация (микроорганизми, които разграждат замърсяванията). Изцяло от...

Виж подробно

www.baktrade.com
    Close