Продукти

Vacuum Segment Packs

Шланг за вакуум ...

Виж подробно

4.5

Дюза кръгла 4,5“ (Ø115 мм) за вакуум шланг...

Виж подробно

6

Дюза правоъгълна 6“ х 3,5“ (155 х 90 мм ) за вакуум шланг...

Виж подробно

Tapered Oval Nozzle

Удължена фуниевидна дюза за вакуум шланг...

Виж подробно

3

PVC адаптор за вакуум шланг...

Виж подробно

3

Адаптор за вакуум шланг...

Виж подробно

2.5

плъзгащ вентил за вакуум шланг...

Виж подробно

Shop Vacuum Hose Adapter with mounting tab

адаптор за вакуум шланг с ухо за фиксиране...

Виж подробно

Shop Vacuum Adapter

www.baktrade.com
    Close