Транспортни ленти, ремъци и платна

Запитване за транспортни ленти

Размери и форма на конвейера и скорост на транспортиране:
Допълнителни въпроси за прецизен продбор:Какво ще се движи:

Температура на работното място:Относителна влажност
Ролкови лагери

n. Ø


n. Øwww.baktrade.com
    Close