Продукти

Опори GLW

Лагерни тела и втулки

Линейни направляващи и лагери, прецизни направляващи

Телескопични плъзгачи

Шарнирни накрайници и шарнирни лагери

Запитване за линейни направляващи,лагери, лагерни тела

ЛИНЕЙНО-НАПРАВЛЯВАЩИЛагери и лагерни телаСтранични опориЛАГЕРНИ ТЕЛАСАЧМЕНИ ЛАГЕРИ – серия 6000
ПЛЪЗГАЩИ ЛАГЕРНИ ВТУЛКИ ТЕФЛОНИЗИРАНИ
ШАРНИРНИ НАКРАЙНИЦИ И СФЕРИЧНИ ЛАГЕРИ


www.baktrade.com
    Close